School Information

Pandaruman Kids Ski School
Since
2010
Founder
Naoki Shirakawa
Branches in Japan
Niigata Naeba School
Nagano Karuizawa School
Hokkaido Yubali School
Hokkaido Rusutsu School
Tokyo Toshimaen School
Gifu Washigatake School
Hyogo Rokkosan School
Branches Oversea
Jilin Province,China Lake Songhua School (The first branch of oversea)